Jaka jest różnica między dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19 a dawką dodatkową?

Dawka przypominająca (booster) przeznaczona jest dla osób, które w przeszłości ukończyły podstawowy schemat szczepienia, a ich odpowiedź immunologiczna na szczepienie była prawidłowa, w przeciwieństwie do osób z upośledzoną odpornością, które również ukończyły podstawowy cykl szczepienia, ale wymagają podania dawki dodatkowej (uzupełniającej) szczepienia, aby ich odpowiedź immunologiczna na wirusa była optymalna.


Cogninerv

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kto może zaszczepić się dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19?

Booster szczepionki (dawka przypominająca) powinien być zastosowany u osób, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie podstawowe jest optymalna, ale zmniejsza się z czasem.

Dla naszych (polskich) standardów dawkę przypominającą szczepionki podaje się 6 miesięcy po zakończonym podstawowym cyklu szczepień. Natomiast według standardów Światowej Organizacji Zdrowia odstęp ten jest trochę krótszy. WHO rekomenduje przyjęcie dawki przypominającej 4-6 miesięcy po szczepieniu podstawowym. 

Kto i kiedy powinien zaszczepić się dawką dodatkową szczepionki przeciwko COVID-19?

Dawka dodatkowa to inaczej dawka uzupełniająca. Podawana jest w celu osiągnięcia wystarczającej ochrony dla tych, u których odpowiedź immunologiczna na wcześniej podane szczepienie w schemacie podstawowym mogła być niewystarczająca. Takie osoby to m.in. pacjenci z chorobami towarzyszącymi (np. choroby immunosupresyjne, nowotwory, osoby w podeszłym wieku), które nie odpowiadają na szczepienie równie dobrze, jak osoby całkowicie zdrowe.

Dawkę uzupełniającą podaje się nie wcześniej niż 28 dni po ukończonym podstawowym schemacie szczepienia.

Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19?

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do szczepienia przeciwko COVID-19 jest reakcja anafilaktyczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki przeciw COVID-19 i ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki.

szczepionki przeciwko COVID-19

Ile należy odczekać po przechorowaniu COVID-19 do przyjęcia dawki szczepionki?

Według Państwowego Zakładu Higieny po przechorowaniu COVID-19 można zaszczepić się najwcześniej 30 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, bez względu na to która dawka szczepienia ma być przyjęta.

Czy przed przyjęciem szczepionki przeciwko COVID-19 należy zrobić dodatkowe badania?

Kwalifikacja do szczepienia powinna składać się z badania podmiotowego (wywiad) i przedmiotowego (badanie fizykalne) przeprowadzanego przez wykwalifikowany personel medyczny.

Nie ma potrzeby wykonywania przez pacjentów przed szczepieniem dodatkowych badań laboratoryjnych.

Czy infekcja moja lub dziecka jest przeciwwskazaniem do przyjęcia kolejnej dawki szczepionki?

Występowanie łagodnie przebiegającej infekcji i/lub nieznacznej gorączki nie powinno być powodem przesunięcia szczepienia. Jest to jednak konieczne, w przypadku występowania u pacjenta ostrego przebiegu choroby zakaźnej z gorączką.

Indywidualną decyzję o ewentualnym odroczeniu podania kolejnej dawki podejmuje lekarz w trakcie kwalifikacji do szczepienia. 

Jaki powinien być odstęp między przyjętą dawką szczepionki przeciwko COVID-19 a innym szczepieniem?

Nie ma zaleceń dotyczących zachowania odstępu między podaniem szczepionki przeciwko COVID-19 a innymi szczepieniami. Niektóre szczepionki, które są związane z miejscowymi reakcjami (w tym szczepionka przeciwko COVID-19), takimi jak obrzęk lub zaczerwienienie, można podawać w różne kończyny w celu zapobiegnięcia kumulacji miejscowego działania niepożądanego po podaniu szczepionek. 

szczepionki przeciwko COVID-19

Czy można przyjąć kolejną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 w ciąży?

Tak. Będąc w ciąży można, a nawet trzeba przyjąć kolejną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Światowe towarzystwa ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii czyli ACOG (The Ame­ri­can Col­le­ge of Ob­ste­tri­cians and Gy­ne­co­lo­gi­sts) oraz RCOG (The Royal Col­le­ge of Ob­ste­tri­cians and Gy­ne­co­lo­gi­sts ) zalecają, by podanie ciężarnym trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 odbyło się naj­szyb­ciej jak to moż­li­we. Należy przy tym zachować zalecany odstęp od przyjęcia drugiej dawki szczepienia, a więc zakończenia podstawowego schematu szczepień przeciw COVID-19. Czas ten w Polsce wynosi dla wszystkich 6 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki szczepionki.

Aby zachęcić kobiety ciężarne do przyjęcia dawki przypominającej, pragnę przytoczyć opublikowane badania naukowe, które potwierdzają, że miana przeciwciał IgG SARS-CoV-2 IgG matek i noworodków po szczepieniu Pfizer COVID-19 w drugim trymestrze ciąży były istotnie wyższe po podaniu dawki przypominającej w porównaniu z serią szczepień dwudawkowych.

Ponadto kobiety w ciąży powinny pamiętać, że znajdują się w grupie ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu COVID-19.


Spray wspomagający leczenie stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Argentin-T. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Arkona Trade and Science Sp.j.

Czy wykonanie testu oceny poziomu przeciwciał p/SARS-CoV-2 może pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu dawki przypominającej?

Nie jest określony poziom przeciwciał p/SARS-CoV-2, który koreluje z poziomem odporności przeciwko COVID-19. Badanie serologiczne wykonywane zarówno przed szczepieniem jak i po szczepieniu nie jest więc zalecane i wynik ten nie zmienia dalszego postępowania.


Kugelman N.- Maternal and Neonatal Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Immunoglobulin G Levels After the Pfizer-BioNTech Booster Dose for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination During the Second Trimester of Pregnancy. Obstet Gynecol. 2022 Aug 1;140(2):187-193.

Regev-Yochay G. – Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. N Engl J Med. 2022 Apr 7;386(14):1377-1380. doi: 10.1056/NEJMc2202542. Epub 2022 Mar 16. 

  https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jaka-jest-roznica-miedzy-dawka-przypominajaca-i-dodatkowa-szczepionki/ (dostęp: 14.08.2022)

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-nalezy-wykonywac-test-serologiczny-w-celu-sprawdzenia-odpowiedzi-immunologicznej-po-szczepieniu-przeciw-covid-19/ (dostęp: 14.08.2022)

https://www.rcog.org.uk/news/pregnant-women-eligible-for-the-covid-19-booster-vaccine-urged-to-take-up-offer/  (dostęp: 14.08.2022)

https://www.acog.org/news/news-releases/2022/05/new-research-shows-covid-19-booster-vaccination-during-pregnancy-may-provide-better-immune-response  (dostęp: 13.08.2022)

    https://www.who.int/news/item/17-05-2022-interim-statement-on-the-use-of-additional-booster-doses-of-emergency-use-listed-mrna-vaccines-against-covid-19 (dostęp: 14.08.2022)

www. https://szczepienia.pzh.gov.pl