Nebu Dose Isotonic

0,9% roztwór soli fizjologicznej o szerokim zastosowaniu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose ISOTONIC. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii inhalacyjnej w celu ułatwienia ruchu wydzielinie w drogach oddechowych, aby poprawić komfort oddychania. Zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
reklama

NaCl co to? Czym jest chlorek sodu?

Chlorek sodu (NaCl) jest to sól powstała w wyniku połączenia atomów sodu i chloru. Na co dzień stosowany jest jako sól kuchenna do przyprawiania różnego rodzaju potraw. W medycynie natomiast znana jest najczęściej pod nazwą sól fizjologiczna (0,9% NaCl) lub z łacińskiej nazwy Natrium chloratum. Jest to rozpuszczony w wodzie NaCl – stosowany jako rozpuszczalnik leków podawanych w iniekcjach, roztwór do przemywania oczu, inhalacji czy infuzji.

Chlorek sodu a organizm

Chlorek sodu – ze względu na swoją dobrą rozpuszczalność – stosowany jest w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach. Najczęściej stosowany jest izotoniczny, czyli 0,9% roztwór chlorku sodu, nazywany solą fizjologiczną. Jego skład (jony chlorkowe i sodowe), stężenie oraz osmolarność są najbardziej zbliżone do krążącego w organizmie płynu zewnątrzkomórkowego.

Płyn zewnątrzkomórkowy (płyn pozakomórkowy) jest to składający się głównie z wody, jonów: sodu potasu, wapnia, magnezu, chlorkowych i wodorowęglanowych oraz białek płyn występujący w organizmie człowieka. Płynem tym są przede wszystkim osocze krwi i chłonka, zwana inaczej limfą, wypełniająca naczynia układu limfatycznego (np. węzły chłonne).

Jony sodowe i chlorkowe w organizmie biorą udział w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej – utrzymują prawidłowe ciśnienie krwi oraz zapewniają prawidłowe nawodnienie organizmu. Jony sodowe odpowiadają za regulację mechanizmu skurczu i rozkurczu mięśni, a jony chlorkowe za utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Pomimo różnic stężeń, osmolarności i pH między osoczem a 0,9% roztworem chlorku sodu, może być on bezpiecznie stosowany (w odpowiednich ilościach) w podaniu dożylnym.

Dodatkowo ciśnienie osmotyczne soli fizjologicznej jest zbliżone do ciśnienia panującego wewnątrz komórek organizmu, co zapewnia utrzymanie odpowiedniego składu wypełniającego je płynu. Dzięki temu 0,9% roztwór chlorku wykorzystuje się jako roztwór do inhalacji, przemywania oczu czy powierzchownych ran.

Roztwór chlorku sodu – rodzaje

Najbardziej znany jest roztwór chlorku sodu o stężeniu 0,9%, czyli sól fizjologiczna – zbliżona właściwościami do płynu zewnątrzkomórkowego oraz łez.

Dostępne są również roztwory o wyższym stężeniu – od 1,5 do 3%. Taki roztwór nazywa się roztworem hipertonicznym. Zwiększone stężenie chlorku sodu przekłada się na zwiększone ciśnienie osmotyczne. To sprawia, że w miejscu podania następuje napływ wody w celu wyrównania ciśnień między komórkami organizmu a roztworem hipertonicznym. Takie roztwory dostępne są w postaci ampułek przeznaczonych do inhalacji – na przykład przy gęstym, zalegającym katarze czy mokrym kaszlu.


Nebu Dose Hipertonic

3% roztwór soli przeznaczony do nebulizacji, w celu poprawienia komfortu oddychania. Udrożnia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose HIPERTONIC. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii inhalacyjnej w celu ułatwienia ruchu wydzielinie w drogach oddechowych, aby poprawić komfort oddychania. Zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
reklama

Roztwór chlorku sodu – zastosowanie

Roztwór chlorku sodu wykorzystuje się w medycynie w postaci roztworu do stosowania wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Roztwór chlorku sodu do stosowania wewnętrznego

Do podania wewnętrznego stosuje się 0,9% roztwór chlorku sodu (0,9% NaCl), który dostępny jest na receptę w postaci małych ampułek (5 ml lub 10 ml) oraz butelek lub worków. Roztwory te są wcześniej przebadane pod względem czystości i przeznaczone do podawania w iniekcjach pod kontrolą lekarza lub pielęgniarki. Roztwór chlorku sodu stosuje się jako:

 • płyn uzupełniający niedobory elektrolitów (płyn nawadniający),
 • rozpuszczalnik do leków przeznaczonych do podawania pozajelitowego – np. dożylnego, domięśniowego, podskórnego.
NaCl, chlorek sodu: zastosowanie, działanie. Do inhalacji i nie tylko. Jak stosować roztwór NaCl?

Roztwór chlorku sodu w okulistyce

W okulistyce stosuje się jałowy 0,9% roztwór chlorku sodu dostępny w 5 ml ampułkach do kupienia w każdej aptece bez recepty.Jego głównym zastosowaniem jest przemywanie oczu w momencie dostania się do nich zanieczyszczeń np. piasku, dymu, a także podczas alergicznego lub niealergicznego zapalenia spojówek. Równie dobrze sprawdza się do codziennej higieny oczu. Roztwór chlorku sodu może być stosowany także u niemowląt, u których występuje ropienie oczu. Należy wtedy delikatnie przemyć dziecku oko, zwilżając roztworem jałowy gazik.

Warto jednak pamiętać, że ampułka jest pojemnikiem jednorazowego użytku i po zastosowaniu należy ją zutylizować wraz z pozostałym roztworem. Zostawienie go do użytku na następny dzień powoduje utratę jałowości w wyniku dostania się do wnętrza zanieczyszczeń. Może to wywołać lub pogorszyć występującą infekcję.


Nebu Dose Isotonic

0,9% roztwór soli fizjologicznej o szerokim zastosowaniu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose ISOTONIC. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii inhalacyjnej w celu ułatwienia ruchu wydzielinie w drogach oddechowych, aby poprawić komfort oddychania. Zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
reklama

Roztwór chlorku sodu w inhalacjach

Roztwory chlorku sodu stosowane są w inhalacjach na schorzenia układu oddechowego. W tym celu używa się:

 • 0,9% roztworu chlorku sodu (roztwór izotoniczny, sól fizjologiczna) – wykazuje działanie nawilżające w obrębie błony śluzowej gardła, krtani i nosa, a także zmniejsza występujący obrzęk. Stosuje się go w kaszlu suchym powstałym w wyniku infekcji lub towarzyszącym przewlekłym chorobom układu oddechowego tj. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy mukowiscydoza; przy zapaleniu oskrzeli i oskrzelików;
 • 1,5% 3% roztwór chlorku sodu (roztwór hipertoniczny) – poprzez swoje właściwości ściągania wody wykazuje silne działanie rozrzedzające na zalegającą wydzielinę w drogach oddechowych, co nasila odruch wykrztuśny. Stosowany jest w kaszlu mokrym z zalegającą gęstą wydzieliną, przy gęstym katarze w celu udrożnienia zatkanego nosa, zapaleniu zatok, zapaleniu oskrzeli i oskrzelików, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) oraz mukowiscydozie.
Zdrowe Rozwiązania
na inhalacje dla dzieci i dorosłych:
reklama

Dodatkowo roztwory chlorku sodu mogą być wzbogacone o inne związki. Jednym z nich jest ektoina, czyli cząsteczka produkowana przez bakterie żyjące w ekstremalnych warunkach środowiska (np. wysokich temperaturach czy zasoleniu). Dzięki gromadzeniu wokół siebie i łączeniu się z cząsteczkami wody tworzy na powierzchni błon śluzowych ochronną powłokę, która zapewnia: nawilżenie, ochronę przed wnikaniem chorobotwórczych drobnoustrojów czy alergenów. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwzapalne, które wykorzystuje się w chorobach o podłożu alergicznym.

Roztwory chlorku sodu z dodatkiem ektoiny można stosować w:

 • chorobach zapalnych krtani i gardła,
 • zapaleniu oskrzeli i oskrzelików,
 • suchym kaszlu,
 • suchości błon śluzowych spowodowanych podrażnieniem poinfekcyjnym,
 • chorobach przewlekłych układu oddechowego np. astmie, POChP.

Nebu Pulmo

Podczas inhalacji intensywnie nawilża i łagodzi stany zapalne dróg oddechowych.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose PLUS. ZASTOSOWANIE: Do stosowania w terapii inhalacyjnej, szczególnie dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę, astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz stany alergiczne dróg oddechowych wywołane wdychaniem alergenów, takich jak kurz lub pyłki. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
reklama

Inną substancją występującą w połączeniu z chlorkiem sodu jest kwas hialuronowy, który wykazuje intensywne działanie nawilżające w obrębie błon śluzowych. Roztwór ten stosuje się głównie w kaszlu suchym spowodowanym infekcją lub przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a także przy suchości gardła, krtani lub nosa.


Nebu-dose HIALURONIC

Przeznaczony do nebulizacji w celu poprawienia komfortu oddychania. Intensywnie nawilża.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose HIALURONIC. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii inhalacyjnej w celu ułatwienia ruchu wydzielinie w drogach oddechowych, aby poprawić komfort oddychania. Zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
reklama


Źródła:

 1. Red. Stanisław J. Konturek – Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, Wydanie II, Urban&Partner
 2. Red. Paweł Konrad Tuszyński – Choroby dróg oddechowych z perspektywy farmaceuty, Wydawnictwo farmaceutyczne, Kraków 2019, Wydanie I
 3. Red. Paweł Konrad Tuszyński – Leki pierwszego wyboru. Jak rozpoznać i leczyć najczęstsze schorzenia i dolegliwości, Wydawnictwo farmaceutyczne, Kraków 2020, Wydanie I.