Jakie są przyczyny nadciśnienia tętniczego?

Przyczyny nadciśnienia tętniczego u 95% chorych mają charakter pierwotny i wymagają leczenia przez całe życie. Trudno jednoznacznie ustalić przyczynę jego powstawania. 

Najczęściej jednak wymienia się:

 • nadmierną masę ciała,
 • wysokie spożycie soli,
 • stres,
 • czynniki genetyczne.

Wśród wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego wymienia się:

 • choroby nerek,
 • przeszczep nerki,
 • zwężenie tętnicy/ tętnic nerkowych,
 • obturacyjny bezdech senny,
 • hiperaldosteronizm pierwotny (choroba Conna),
 • guzy chromochłonne nadnerczy,
 • niektóre leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne, cyklosporyna, doustne leki antykoncepcyjne, glikokortykoidy),
 • ciążę,
 • chorobę Cushinga,
 • nadczynność tarczycy,
 • nadużywanie alkoholu.

Rozpoznanie wtórnej przyczyny jest bardzo istotne, ponieważ pozwala zniwelować źródło powstawania nadciśnienia, co doprowadzi do jego normalizacji bez konieczności długotrwałego przyjmowania leków.


Solescin

 Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.


Objawy mogące wskazywać na występowanie nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze najczęściej może nie dawać żadnych objawów, nie powoduje bólu. Około 30% osób może nie wiedzieć, że ma nadciśnienie. Objawy, które mogą sugerować występowanie nadciśnienia tętniczego to:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • osłabienie,
 • nudności, wymioty,
 • zaburzenia snu,
 • kołatanie serca, ból w okolicy serca,
 • duszności spowodowane wysiłkiem,
 • uderzenia gorąca i zaczerwienienie twarzy,
 • obniżenie sprawności psychicznej i fizycznej.
Badanie ciśnienia

Profilaktyka w nadciśnieniu tętniczym

Profilaktyka polega przede wszystkim na prewencji pierwotnej: zmianie stylu życia, zapobieganiu powstawania otyłości oraz wprowadzeniu regularnej aktywności fizycznej. Szczególnie narażone na wystąpienie nadciśnienia tętniczego są:

 • kobiety przed 65. r.ż. oraz mężczyźni przed 55 r.ż., u których występuje rodzinne obciążenie chorobami układu krążenia,
 • osoby z cukrzycą lub chorobą nerek,
 • osoby z ciśnieniem tętniczym wyższym lub wynoszącym 130/85 mm Hg,
 • chorzy, u których występują co najmniej dwa czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Bardzo ważnym elementem profilaktyki jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi, który powinien być wykonany przynajmniej raz w roku.

Jak wygląda leczenie nadciśnienia tętniczego

Głównym celem leczenia jest zmniejszenie śmiertelności, powikłań nerkowych i sercowo-naczyniowych poprzez normalizację ciśnienia tętniczego. Pierwszym krokiem w leczeniu jest postępowanie niefarmakologiczne obejmujące zmianę stylu życia pacjenta. Należy dążyć do uzyskania prawidłowej masy ciała. Wykazano, iż zmniejszenie masy ciała o 5 kg jest powiązane z obniżeniem ciśnienie tętniczego o 4,4/3,6 mm Hg. Efekt ten jest bardziej widoczny u osób otyłych i wpływa również korzystnie na skuteczność farmakoterapii. Dietę należy zmodyfikować tak, aby BMI pacjenta mieściło się w granicy 18,5 – 24,9. W tym celu należy zmniejszyć energetyczność diety oraz wprowadzić modyfikacje w jej składzie.

Zalecenia żywieniowe dla osób z nadciśnieniem obejmują najczęściej zmniejszenie spożycia soli (do 5g soli kuchennej/ dobę) oraz tłuszczów, szczególnie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz zwiększenie spożycia warzyw, owoców oraz niskotłuszczowych produktów mlecznych. Wielu specjalistów obecnie rekomenduje stosowanie diety DASH, która została stworzona w celu dietetycznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Korzystna może okazać się także wizyta u dietetyka.

Istotne jest również ograniczenie spożywania alkoholu. Może on osłabiać działanie leków, ale również sprzyja częstszemu występowaniu udarów. Nie bez znaczenia pozostaje również palenie papierosów, które stanowi ważny element ryzyka sercowo – naczyniowego oraz również zmniejsza skuteczność leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia.

Należy również zadbać o systematyczną, umiarkowaną aktywność fizyczną (30 min przez 5-7 dni w tygodniu), która pomaga zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Aktywność fizyczna może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia skurczowego o ok. 11 mm Hg, natomiast rozkurczowego o ok. 6 mm Hg. Wykazano również, iż przewlekły stres może prowadzić do zwężenia naczyń i przyczyniać się do powstania nadciśnienia tętniczego.

W przypadku zaawansowanej choroby konieczne może okazać się wprowadzenie leków przeciwnadciśnieniowych zwanych także hipotensyjnymi. Czasami wymaga to stosowania jednocześnie dwóch bądź trzech leków jednocześnie. Wśród grup leków hipotensyjnych wymienia się:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny,
 • leki moczopędne (diuretyki)
 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery),
 • leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne (tzw. allfa-blokery).
 • leki blokujące kanał wapniowy.

Pamiętaj o regularnym wykonywaniu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w domu bądź u lekarza. Samokontrola oraz wdrożenie wyżej wymienionych działań profilaktycznych to dwa bardzo istotne elementy, które mogą uchronić przed poważnymi powikłaniami nadciśnienia tętniczego.


Regevis

Wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.Źródła:

 1. Jarosz M., Respondek W. Nadciśnienie tętnicze. Porady lekarzy i dietetyków. Wydawdnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.
 2. NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze.  Warszawa 2019. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie-tetnicze,7352.html
 3. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019, tom 5, nr 1, strony: 1–86.