Iloraz inteligencji (IQ) – co to takiego?

Iloraz inteligencji (ang. intelligence quotient) jest wynikiem testu inteligencji, który jest przeprowadzany u osoby dorosłej lub dziecka. Prekursorem badania inteligencji u dzieci był francuski psycholog Alfret Binet, który wydał w 1905 roku wspólnie z Theodorem Simonem pierwszy test do badania ogólnej sprawności intelektualnej u dzieci – test Binet-Simon. Narzędzie to, za pomocą zadań umysłowych o różnym poziomie trudności, badało funkcje poznawcze dzieci. Test brał pod uwagę wiek dziecka i zakładał, że inteligencja rozwija się wraz z nim. Poprzez lata test ten był udoskonalany i rozwijany.


Citotrop

Polecany przy zaburzeniach funkcji poznawczych, demencji starczej, trudnościach w zapamiętywaniu, powikłaniach po przebytych udarach i urazach, a także w przypadku chorób neur...

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Oprócz testów mierzących rozwojowy iloraz inteligencji współcześnie wykorzystuje się testy, które wykorzystują IQ dewiacyjny – pokazuje on, o jaką wielkość wynik badanej osoby odchyla się od średniej populacji. Określenie „przeciętny poziom inteligencji” mówi o średnim poziomie IQ dla całej populacji. Wynik testu pokazuje, w jakim miejscu znajduje się poziom inteligencji w odniesieniu do średniej populacyjnej.

Jak zbadać iloraz inteligencji? Testy IQ

Obecnie najpopularniejszymi w Polsce testami do mierzenia ilorazu inteligencji są: Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R), Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R), Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (LEITER-3), Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży (IDS-2), Test Matryc Ravena w Wersji Standard i Pus (TMS-R, TMS-PLUS).

Test inteligencji WAIS-R (WISC-R)

Test służy do pomiaru inteligencji ogólnej, składa się z sześciu testów słownych oraz pięciu testów bezsłownych. Wynik testu (wynik surowy) odnosi się do populacji (wykorzystuje się tabele przeliczeniowe do każdej grupy wiekowej) i oblicza się iloraz inteligencji. WAIS-R jest jednym z najbardziej popularnych testów do pomiaru inteligencji ogólnej u osób dorosłych.

Test w skali słownej bada takie umiejętności jak m.in.: zdobywanie i przechowywanie wiedzy, zasób słownictwa, umiejętności wypowiadania się, myślenie logiczno-arytmetyczne, rozumowanie werbalne, szybkość procesów umysłowych, osądy społeczne. W skali bezsłownej mierzy poziom umiejętności, takich jak np.: pamięć wzrokowa, myślenie przyczynowo-skutkowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność koncentracji.

Badanie testem WAIS-R przeprowadza psycholog na zlecenie lekarza, poradni, pedagoga lub psychologa szkolnego lub na życzenie badanego. Czas trwania badania to ok. 1,5-2 godziny.

Test pomaga określić nie tylko iloraz inteligencji, ale również mocne i słabe strony w zakresie funkcji poznawczych, możliwości intelektualne, pozwala też na ocenę stopnia upośledzenia umysłowego.

iloraz inteligencji

Test matryc Ravena

Test matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej, składa się z pięciu skal: A, B, C, D, E, a w każdej znajduje się 12 zadań. Badanie polega na zrozumieniu relacji między elementami wzoru i odpowiednim zaznaczeniu brakującego elementu wzoru na matrycy. Poziom trudności wzrasta z każdą kolejną skalą.

Test sprawdza zdolność indukcji logicznej, zauważania zasady ciągłości wzorów, dostrzegania analogii pomiędzy figurami, progresywnych zmian wzorów, przestawiania figur, rozkładania figur na elementy.

Zdrowe Rozwiązania
dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego:
reklama

Internetowe testy IQ za darmo – czy warto?

W internecie można znaleźć wiele testów deklarujących, że sprawdzają poziom inteligencji ogólnej, jednak tego typu narzędzia często nie są opracowywane w sposób naukowy i rzetelny. Do tego sposób obliczania wyników nie uwzględnia standardów psychometrycznych i prezentowania poziomu IQ na podstawie danych z populacji.

Zrobienie darmowego testu na poziom inteligencji może być ciekawą zabawą oraz intelektualnym wyzwaniem w przypadku rozwiązywania werbalnych i niewerbalnych zadań. Jednak wynik takiego testu nie powinien być podstawą do profesjonalnego określania poziomu inteligencji, ani predyktorem wykonywanych zadań czy sprawdzenia się w określonym zawodzie.

Wysokie, niskie, przeciętne IQ. Co to oznacza?

Wynik w teście badającym inteligencję to iloraz inteligencji, za jego pomocą można określić, jaka jest sprawność umysłu danej osoby w odniesieniu do innych ludzi z populacji. Średni wynik testu inteligencji zazwyczaj wynosi 100, dlatego IQ od 90 do 110 określa się jako inteligencję przeciętną. Wynik wyższy niż 110 to inteligencja ponadprzeciętna, a poniżej 90 punktów plasuje się inteligencja niższa niż przeciętna.

Testy inteligencji mierzą różne rzeczy, dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co obrazuje wynik danego testu. Wynik nie oznacza, że na 100% ktoś jest bardzo inteligentny, oznacza, że dobrze wykonał test, że potrafił odpowiedzieć na pytania w sposób prawidłowy (określony przez badaczy czy twórców). Wynik testu na inteligencje nie pokazuje motywacji osoby badanej, jej stanu psychofizycznego.

testy inteligencji

Wynik testu na inteligencje może być pułapką, jeśli będziemy na niego patrzeć jako na stałą, niezmienną etykietę, którą jest opatrzona daną osoba. Takie podejście może obniżać motywację czy chęć do działania, w przypadku niższego niż oczekiwany wyniku albo powodować rozwój postawy wielkościowej i przecenienia własnych umiejętności, w sytuacji, kiedy wynik jest wyższy, niż spodziewał się badany.

Inteligencja jest cechą zmienną. Wpływają na nią – oprócz predyspozycji generycznych – zmienne środowiskowe, jakość relacji, stymulacji. Inteligencję można rozwijać poprzez naukę, ćwiczenie różnych umiejętności, rozwiązywanie zadań, branie udziału w grach logicznych, pamięciowych, sprawnościowych. Bogactwo zainteresowań, różnorodność podejmowanych działań oraz stymulujące i wspierające środowisko może bardzo pozytywnie działać na poziom inteligencji.


Citotrop PŁYN

Głównym składnikiem preparatu jest cytykolina – naturalnie występujący, endogenny prekursor fosfatydylocholiny, podstawowego budulca fosfolipidów błon komórkowych.

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama


Źródła:

  • Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kaufman, Essentials of WAIS-IV Assessment (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.), 151., 2009.
  • Eliezer Berkovits, David J. Armor: Maximizing Intelligence. Transaction Publishers, s. 71-75. ISBN 978-1-4128-2827-7.
  • Jerzy Brzeziński, Marek Gaul, Elżbieta Hornowska, Aleksandra Jaworowska, Andrzej Machowski, Marzenna Zakrzewska (2004). Skala Inteligencji D. Weschlera Dla Dorosłych Wersja Zrewidowana (WAIS-R). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • Mangels, J. A., Butterfield, B., Lamb, J., Good, C. D., & Dweck, C. S. (2006). Why do beliefs about intelligence influence learning success? A social-cognitive-neuroscience model. Social, Cognitive, and Affective Neuroscience, 1, 75–86.