Czym jest savoir-vivre?

Pojęcie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest określeniem złożonym z dwóch bezokoliczników – savoir (wiedzieć) i vivre (żyć). W wolnym tłumaczeniu oznacza zatem, że jest to nic innego, jak wiedza o tym, jak żyć.

To zbiór dobrych manier oraz zasad obowiązujących w danej kulturze i społeczeństwie. To, co w jednym kraju jest wskazane, w innym może już być nie na miejscu. Dzisiaj skupimy się na konwenansach panujących wśród kultur zachodnich.

Współczesny savoir-vivre przy stole

O zasadach właściwego zachowania podczas posiłku można napisać książkę (i niejedna już zresztą powstała). Skupię się dzisiaj na tych najważniejszych, ale też najczęściej zapominanych.

Ja czy Ty?

Jeśli umawiając się z kimś na kawę lub lunch mówisz: „Zapraszam Cię” – to oznacza, że Ty płacisz. Natomiast użycie sformułowania: „Pójdźmy do kawiarni” – oznacza, że każdy płaci samodzielnie. Warto o tym pamiętać, by uniknąć wielu niezręcznych sytuacji.

Kulturalne picie alkoholu

Zasady współczesnego savoir-vivre określają również, w jaki sposób nalewać i pić alkohol. Warto pamiętać, że podczas rozlewania trunku nie należy podnosić kieliszka, powinien on cały czas znajdować się na stole. Alkoholu nie należy także wypijać „na raz”. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku czystej wódki. Ponadto, zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwszy łyk bierzemy dopiero wtedy, gdy gospodarz wzniesie toast.

Smacznie i kulturalnie

Zasady savoir-vivre mówią także o tym, w jaki sposób należy zachowywać się podczas spożywania posiłków. Przede wszystkim podczas jedzenia nie powinno się wstawać od stołu. Jeśli chcesz sięgnąć po potrawę lub pieczywo stojące daleko od Ciebie, poproś o pomoc sąsiada. Nie wolno też sięgać ręką ani podawać innej osobie półmiska przed kimś. W takim wypadku osobę siedzącą obok należy przeprosić i podać danie za jej plecami lub poprosić o dalsze przekazanie naczynia.

Kogo komu i jak przedstawić?

Właściwe przedstawianie sobie ludzi jest obecnie nieco zapomniane, ale warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach. Zachowanie się zgodnie z nimi pomoże wywrzeć dobre wrażenie w każdej sytuacji.

Ogólna zasada mówi, że osobę mniej ważną przedstawia się tej ważniejszej. W przypadku spotkania towarzyskiego mężczyznę przedstawiamy kobiecie, a w etykiecie biznesu osobę na niższym stanowisku osobie o wyższej randze. Jeśli goście na spotkaniu nie pojawiają się równocześnie, to osobę nowo przybyłą należy przedstawić tej już obecnej. W przypadku osób jednej płci przedstawiamy tego, kto jest nam bliższy osobie mniej znanej, czyli męża przedstawiamy koledze, a siostrę – znajomej.

Od każdej reguły są oczywiście wyjątki. Jeśli masz do czynienia z panem w podeszłym wieku, to jemu należy przedstawić młodą kobietę, mimo że z racji płci jest ona ważniejsza. W tym przypadku decyduje wiek.

Jeśli natomiast to Ty jesteś osobą przedstawianą lub przedstawiasz się sama, pamiętaj, że rękę podaje osoba ważniejsza (zgodnie z regułami wymienionymi wcześniej).

Zastanawiasz się, co w sytuacji, gdy nie zostaniesz przedstawiona? Na przykład idąc z przyjaciółką, spotykasz jej znajomego, który zatrzymuje się i wdaje się z wami obiema w pogawędkę. Zgodnie ze współczesnym savoir-vivre koleżanka powinna przedstawić Ci napotkanego mężczyznę, ale jeśli z jakiegoś powodu tego nie robi, pamiętaj, że nagłe przerywanie rozmowy jest niegrzeczne. Jeżeli jednak nadarzy się sposobność, przedstaw się, ale tylko w przypadku dłuższej rozmowy. Gdy spotkanie trwa bardzo krótko, to nie jest to konieczne.

Najważniejsze zasady biznesowego savoir-vivre

W świecie biznesu istnieje wiele zasad savoir-vivre, których należy przestrzegać. Ich znajomość niejednokrotnie może otworzyć drogę do uzyskania awansu czy nawiązania cennych relacji.

Wizytówkowe maniery

Podczas spotkania biznesowego, wymianę wizytówek inicjuje zawsze osoba wyższa rangą. Ich wręczenie powinno się odbyć na początku spotkania, ale nie w momencie konsumpcji, na przykład jeżeli spotkanie odbywa się w restauracji lub kawiarni. Co więcej, otrzymanej wizytówki nie należy od razu chować – powinna leżeć na stole do końca spotkania.

Nie przynoś życia prywatnego do pracy

Jeżeli chcesz być postrzegana, jako profesjonalistka ogranicz prywatne rozmowy w biurze (nawet jeśli utrzymujesz przyjacielskie relacje ze współpracownikami poza pracą). Osoby, które w relacjach służbowych nie dzielą się prywatnym informacjami, są postrzegane jako godne zaufania. Warto o tym pamiętać, a dyplomację i powściągliwość wprowadzić do szeregu biznesowych zasad, których przestrzegasz.

Nadrzędna zasada

Przedstawione zasady to jedynie ułamek skomplikowanej sztuki, jaką jest savoire-vivre. Warto ją zgłębiać, ale jeżeli w danej sytuacji złapiesz się na tym, że nie wiesz, jak postąpić, pamiętaj o nadrzędnej zasadzie: Jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie.