Ektopin

Nowość! Balsam z ektoiną do stosowania w codziennej pielęgnacji skóry dorosłych oraz dzieci (już od 1. dnia życia). Dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej.

Kosmetyk. PREBIOTYCZNY EMOLIENT PLUS. Jedyny preparat o takim składzie - ektoina, prebiotyki, emolienty, witaminy.
reklama

Co to jest wyprzedaż garażowa i czy jej organizacja wymaga uzyskania jakiegoś zezwolenia?

Wyprzedaż garażowa to zorganizowana we własnym zakresie, akcja sprzedaży używanych, niepotrzebnych przedmiotów codziennego użytku (np. książek, zabawek, ubrań, sprzętów agd, mebli lub innych artykułów gospodarstwa domowego), których sprzedającemu szkoda jest wyrzucić. Ten, zgodny z ideą „zero waste”, sposób pozbywania się niepotrzebnych rzeczy i nadawania im drugiego życia, jest bardzo powszechny zwłaszcza w krajach anglosaskich. Stanowi ciekawą alternatywę dla portali i grup sprzedażowych organizowanych na popularnych portalach społecznościowych. 

Warto rozważyć taką formę sprzedaży. Dzięki niej można bowiem zaoszczędzić sobie kłopotów związanych z pakowaniem i wysyłką towarów, a przy okazji nawiązać nowe znajomości w ramach lokalnej społeczności. Jest to również dobra okazja do pierwszej lekcji przedsiębiorczości dla najmłodszych domowników, którzy wystawiając na sprzedaż przedmioty z zakresu „własnego dobytku” i uzyskując pieniądze z ich sprzedaży – będą mogli samodzielnie zaplanować co dalej z nimi uczynią tj. czy trafią one do skarbonki, czy może zostaną wtórnie „zainwestowane”? 😊


Łagodzi i redukuje dyskomfort powodowany przez podrażnioną i uszkodzoną skórę, zmniejszając reakcje zapalne oraz wspierając regenerację.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectokrem. ZASTOSOWANIE: Objawowe leczenie oraz łagodzenie zaczerwienienia i świądu występującego w przebiegu różnego typu dermatoz zapalnych, tj. atopowe zapalenie skóry (AZS), kontaktowe zapalenie skóry, popromienne zapalenie skóry. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Organizacja „garażówki” nie wymaga dokonywania żadnych zgłoszeń ani uzyskiwania żadnych pozwoleń – wystarczy tylko otworzyć drzwi własnego garażu lub wygospodarować kawałek miejsca na podwórku przed domem i wystawić na nim przedmioty. Na kilka dni przed planowanym wydarzeniem, warto również rozwiesić w okolicy ogłoszenia o planowanej wyprzedaży lub roznieść ulotki, aby informacja o niej, dotarła do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych. Osoby mieszkające w blokach, mogą natomiast rozejrzeć się w swoim mieście za zorganizowanym, miejskim pchlim targiem, na którym, za niewielką opłatą, można wynająć stoisko.

Brak obowiązku uzyskania zezwolenia na organizację wyprzedaży garażowej, nie oznacza jednak, że panuje tu całkowita „wolna amerykanka” i nie obowiązują żadne reguły. Sprzedaż towarów w ramach wyprzedaży garażowej może rodzić określone obowiązki podatkowe. Aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem – przed organizacją tego rodzaju przedsięwzięcia – warto się z nimi zapoznać.

Czy sprzedaż przedmiotów w ramach wyprzedaży garażowej jest działalnością gospodarczą?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Na zarobkowy charakter działalności, a także prowadzenie jej we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły – jako na jedne z obowiązkowych przesłanek działalności gospodarczej – wskazuje również ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5.04.2012 r.1, która dotyczyła wyprzedaży garażowych organizowanych przez wnioskodawczynię na własnym podwórku, czynności wykonywane w ramach takiej wyprzedaży:

1)  nie mają charakteru zorganizowanego, jeżeli nie są – w ścisłym tego słowa znaczeniu – dokonywane w wyznaczonym miejscu, czasie oraz ze specjalnym oznaczeniem miejsca sprzedaży (wnioskodawczyni wieszała rzeczy na swojej bramie i kładła na schody prowadzące do domu), 

2)  nie mają charakteru zarobkowego, jeżeli nie zmierzają do uzyskania zysku lecz jedynie odzyskania części wydatków poniesionych na nabycie sprzedawanych rzeczy.

Nie spełniają one zatem przesłanek do uznania ich za wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyprzedaż garażowa okiem prawnika

Jeżeli jednak sprzedaż rzeczy, w ramach wyprzedaży garażowych, byłaby organizowana w sposób:

  • zorganizowany,
  • ciągły tj. nieincydentalny – do zachowania ciągłości, wystarczające jest przy tym, aby z całokształtu okoliczności, wynikał zamiar powtarzania konkretnych działań, w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku
  • we własnym imieniu,
  • w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, który wcale nie musi zostać osiągnięty,

wówczas posiadałaby ona znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, a w związku z tym – przychody uzyskane z tego tytułu, należałoby zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.2

Czy sprzedaż przedmiotów w ramach wyprzedaży garażowej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT)?

Jeżeli osoba fizyczna:

1)  dokonuje sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach osobistych

i

2)  sprzedaż ta nie przybiera formy zawodowej (profesjonalnej), czyli stałej (powtarzalnej, z zamiarem dłuższej kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowanej, tylko ma charakter wyłącznie okazjonalny,

nie prowadzi ona działalności handlowej, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).3

Sporadyczna organizacja wyprzedaży garażowej (np. 2-3 razy w roku), w ramach której zbywane będą niepotrzebne już własne przedmioty codziennego użytku nie będzie zatem wymagała odprowadzania podatku VAT, stosowania kasy fiskalnej ani wystawiania rachunków.


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Aravis. ZASTOSOWANIE: Wskazany w leczeniu zespołu suchego oka oraz w celu ochrony, nawodnienia i nawilżenia powierzchni oka. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Italdevice S.r.l.
reklama

Czy sprzedaż przedmiotów w ramach wyprzedaży garażowej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)?

Pod kątem ewentualnego obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą rzeczy w ramach wyprzedaży garażowej (która nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej), należy wziąć pod uwagę trzy sytuacje.

1)  Sprzedaż dokonywana jest przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy – dochód z jej sprzedaży jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

Wyprzedaż garażowa okiem prawnika

2)  Sprzedaż dokonywana jest przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy, ale po cenie niższej od ceny zakupu rzeczy – sprzedaż nie generuje dochodu, a zatem nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3)  Sprzedaż dokonywana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy – dochód z jej sprzedaży nie jestopodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż dokonywana jest przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy

Dochód z jej sprzedaży, o ile wyprzedaż garażowa nie spełnia znamion działalności gospodarczej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu, będzie w tym przypadku, różnica pomiędzy ceną sprzedaży rzeczy, a ceną po której została ona pierwotnie nabyta, zmniejszona o wartość ewentualnych nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Należy jednak mieć na względzie, że jeżeli cena, po której sprzedajemy daną rzecz, bez uzasadnionej przyczyny, będzie znacząco odbiegać od jej wartości rynkowej –  przychód ze sprzedaży tej rzeczy, określi organ podatkowy, w wysokości wartości rynkowej.

Uzyskany, w powyższy sposób, dochód, należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT, który należy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie do dnia 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Sprzedaż dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy, ale po cenie niższej od ceny zakupu rzeczy

Rzeczy używane w chwili sprzedaży zazwyczaj posiadają wartość niższą niż w chwili zakupu, niezależnie od okresu, w jakim były wykorzystywane. Z tej też przyczyny, ich sprzedaż w ramach wyprzedaży garażowej (która nie spełnia znamion działalności gospodarczej) – nawet jeżeli nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie – nie wygeneruje dochodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jednak pierwotna cena zakupu sprzedawanej rzeczy, była niższa niż wartość uzyskana z jej sprzedaży, a sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku od dnia jej nabycia – uzyskany ze sprzedaży dochód, będzie podlegał opodatkowaniu.1

Sprzedaż dokonywana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy

Dochód ze sprzedaży w ramach wyprzedaży garażowej, która nie spełnia znamion działalności gospodarczej rzeczy nabytych wcześniej, niż w ciągu ostatniego pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie – nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wyprzedaż garażowa okiem prawnika

Czy sprzedaż przedmiotów w ramach wyprzedaży garażowej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Sprzedaż rzeczy używanych i nieużywanych – co do zasady – opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy w chwili sprzedaży.

Podatek ten obciąża kupującego, a zatem – niezależnie od wartości sprzedawanych rzeczy – do jego poniesienia, nigdy nie będzie zobowiązany organizator wyprzedaży garażowej.4

Ustawodawca przewidział jeden warunek wyłączający obowiązek zapłaty PCC przez kupującego: zwolniona z opodatkowania jest sprzedaż rzeczy ruchomej, której wartość rynkowa, w chwili sprzedaży, nie przekracza 1 000 zł.

Kwalifikując daną transakcję, pod kątem obowiązku zapłaty podatku, najczęściej brana będzie pod uwagę po prostu cena, po której kupujący nabył daną rzecz. Jeżeli jednak cena ta, będzie odbiegać od wartości rynkowej rzeczy – nie ominie on obowiązku zapłaty podatku. Dla przykładu – nabywca fotelika dziecięcego o wartości 1 300 zł za cenę 800 zł – będzie zobowiązany do zapłaty PCC.

Na koniec, warto zaznaczyć, że przywołane w przypisach interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego – pomimo, że dotyczyły wyprzedaży garażowych – nie będą wiążące dla innych osób niż wnioskodawca danej interpretacji. Wydawane są bowiem w indywidualnych sprawach, dla konkretnego stanu faktycznego. Nie zmienia to jednak faktu, że mogą być bardzo pomocne w rozjaśnieniu zawiłości przepisów prawa podatkowego.


1 interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5.04.2012 r., IBPBI/1/415-42/12/BK

2 interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.01.2014 r., IBPBII/1/415-959/13/ASz

3 wyrok NSA z dnia 27.10.2009 r., sygn. akt I FSK 1043/08

4 interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.01.2014 r., IBPBII/1/436-286/13/ASz

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128)

Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 111)