Dlaczego dochodzi do zatruć grzybami i z jakie powodu mogą mieć one szkodliwy wpływ na organizm?

Do zatruć grzybami najczęściej dochodzi w wyniku pomyłki, ponieważ grzyby jadalne dość łatwo pomylić z tymi, które są trujące. Gołąbek zielonawy, gąska zielona i czubajka kania trudno odróżnić od muchomora sromotnikowego. Podobnie jest z jadalnym smardzem i trującą piestrzenicą kasztanowatą. Te grzyby wyglądają bardzo podobnie, a pomyłka w ich odróżnieniu może kosztować ludzkie życie.

Objawy zatrucia grzybami zależą od spożytej toksyny zawartej w danym gatunku grzyba, w tym: amatoksyny, psilocybiny, muskaryny, kopryny, norleucyny allenowej, gyromitryny itp.  Toksyny te mogą m.in. hamować syntezę białek niezbędnych do funkcjonowania organizmu, w tym uniemożliwiają produkcję enzymów neutralizujących same toksyny, mieć działanie hemolityczne (odpowiedzialne za wystąpienie zaburzeń krzepnięcia), czy niszczyć erytrocyty.


Imunit Forte

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a także uzupełnienia codzienną dietę w sel...


Jakie są objawy zatrucia grzybami?

Zatrucie grzybami można podzielić na dwie główne kategorie w zależności od czasu, jaki mija, od spożycia grzyba do wystąpienia pierwszych niepokojących objawów:

 • Czas < 6 godzin: zespoły czynnościowe, zwykle o łagodnym przebiegu (wyjątek stanowi zatrucie Muchomorem plamistym): wymioty, biegunka, nudności, torsje, hipotensja (spadek ciśnienia krwi), bradykardia/tachykardia (spowolnione lub przyspieszone bicie serca), zwężenie źrenic, nadmierna potliwość, senność, halucynacje, psychoza.

Należy uwzględnić to, że mogło dojść do zjedzenia różnych grzybów w jednym czasie, a co z tego wynika, objawy ze strony przewodu pokarmowego lub nerwowego nie wykluczają rozwijających się w tym samym czasie zespołów uszkodzeń narządów.

 •  Czas > 6 godzin: zespoły uszkodzenia narządów, często zakończone śmiercią pacjenta: zaburzenia czynności nerek, wątroby i układu nerwowego prowadzące do ich niewydolności, zaburzenia krzepnięcia, bóle mięśni (związane z ich rozpadem), arytmie, zapalenie mięśnia sercowego. 
Zatrucie grzybami

Jakie postępowanie należy wdrożyć w przypadku podejrzenia zatrucia grzybami? 

Pierwszym działaniem, gdy podejrzewamy, że doszło do zatrucia grzybami, powinno być sprowokowanie wymiotów. To pozwala pozbyć się resztek trujących kawałków grzyba z żołądka, ale także pozyskanie jego fragmentu do badań toksykologicznych.

Dalsze postępowanie powinno być prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny – jak najszybciej trzeba wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego lub udać się na SOR (w zależności od stanu pacjenta).

Postępowanie lecznicze w zatruciu grzybami polega przede wszystkim na:

 • płukaniu żołądka w celu pozbycia się resztek grzybów z organizmu,
 • przerwaniu jelitowo-wątrobowego krążenia toksyn przez pozostawianie w żołądku węgla aktywowanego między płukaniami,
 • prowadzeniu hemodializy w przypadku wystąpienia niewydolności nerek,
 • podawaniu penicyliny krystalicznej dożylnie (zmniejszenie gromadzenia toksyn),
 • wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej (nawadnianie) i kwasowo-zasadowej,
 • monitorowaniu czynności wątroby (badanie aktywności enzymów wątrobowych, stężenia bilirubiny jak i parametrów krzepnięcia krwi).
Zatrucie grzybami

Jakich informacji warto udzielić zgłaszając zatrucie odpowiednim służbom?

Podczas przekazywania informacji pracownikowi ochrony zdrowia, który zbiera wywiad na temat okoliczności zatrucia, warto przekazać następujące, szczegółowe informacje:

 • opis grzyba, w tym kolor, konsystencja, wygląd kapelusza (pofałdowany/gładki, mały/duży);
 • ile grzybów zostało zjedzone? Czy w ocenie możliwego spożycia grzyba trującego występowało jednoczesne spożycie alkoholu?
 • pojawienie się objawów po spożyciu (należy jednak zauważyć, że jeśli spożyty jest więcej niż jeden rodzaj grzyba, mogą wystąpić zarówno ostre jak i opóźnione objawy);
 • miejsce i sezon zbioru, biorąc pod uwagę, że niektóre grzyby są konserwowane i spożywane w późniejszym czasie;
 • czy są jeszcze jakieś osoby, które spożywały te same grzyby?

Czy konsekwencje zatrucia grzybami są odwracalne? 

W przypadku rozwinięcia się zespołów uszkodzeń narządów konsekwencje działania toksyn zawartych w grzybach mogą być nieodwracalne – jeśli dotyczą nerek, konieczna może być dializoterapia lub przeszczep, natomiast w przypadku wątroby jedynym wyjściem jest jej przeszczep, często w trybie natychmiastowym.

Należy pamiętać, że w przypadku zatrucia najbardziej groźnymi gatunkami grzybów, w tym muchomorem sromotnikowym, o życiu pacjenta mogą decydować godziny. Ważne jest więc, by w  przypadku podejrzenia zatrucia natychmiast zwrócić się o profesjonalną pomoc medyczną.

Zatrucie grzybami

Czy grzyby dzikie mogą znajdować się diecie niemowląt i dzieci?

Grzybów dzikich nie wolno podawać dzieciom co najmniej do 12. roku życia! Młody organizm ma znacznie mniejszą szansę przeżycia i poradzenia sobie ze skutkami ewentualnego zatrucia niż nastolatek, a zwłaszcza dorosły. Grzyby hodowlane po odpowiednim przyrządzeniu (np. pieczarki, boczniaki), w przeciwieństwie do grzybów dzikich, mogą być podawane już w wieku niemowlęcym, podczas rozszerzania diety.


Gold JA, Kiernan E, Yeh M, Jackson BR, Benedict K. Health Care Utilization and Outcomes Associated with Accidental Poisonous Mushroom Ingestions — United States, 2016–2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:337–341

Tran HH, Juergens AL. Mushroom Toxicity. [Updated 2022 May 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537111/ (dostęp 25.09.2022)

Wennig R. – Poisoning. Dtsch Arztebl Int. 2020 Oct 16;117(42):701-708.

https://pulsmedycyny.pl/po-zatruciu-muchomorem-sromotnikowym-o-zyciu-pacjenta-moga-decydowac-godziny-1128147 (dostęp 25.09.2022)