Zmiany klimatu – jak było dawniej?

W przytoczonej monografii szczegółowo przeanalizowano klimat na terenie dzisiejszej Polski tysiąc lat wstecz. Na podstawie badań szerokości słojów drzew i osadów jeziornych potwierdzono, że w średniowieczu na tych ziemiach wystąpił okres ocieplenia, znany także pod nazwą średniowiecznego optimum klimatycznego (ang. Medieval Warm Period). Temperatura była wówczas porównywalna z dzisiejszą. Później natomiast nastąpiła tzw. mała epoka lodowa (ang. Little Ice Age), która trwała do około 1850 roku. Amplituda temperatur w okresie zimowym była wtedy o około 2°C niższa niż obecnie.


Fibrotin

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości, mięśni i układu nerwowego


Wiek XX to natomiast początek gwałtownie występujących zmian klimatu w stosunku do tych z poprzednich okresów. Na tak szybkie tempo zmian wpływ miały dwa czynniki. Po pierwsze: naturalne przekształcenia w cyrkulacji atmosfery i promieniowaniu słonecznym. Po drugie: zmiany wywoływane działaniem człowieka.

Skutki globalnego ocieplenia w Polsce

Skutki globalnego ocieplenia – jak jest obecnie?

Skutki globalnego ocieplenia są widoczne już teraz zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przede wszystkim wzrosły średnie temperatury dla poszczególnych miesięcy, co prowadzi do częstszych przypadków skrajnie wysokich temperatur, tzw. fal upałów. A fakt, że jest to zwyczajnie nieprzyjemne, to najmniejszy problem. Wyższa temperatura może zwiększać umieralność (jest szczególnie niebezpieczna dla słabszych członków społeczeństwa, takich jak niemowlęta czy osoby starsze). Może też wywoływać powikłania i nasilenie objawów niektórych chorób (np. u osób chorujących na stwardnienie rozsiane z nietolerancją ciepła).

Kolejnym efektem upalnych lat są susze i występujące w ich wyniku pożary. Przykładem może rok 2020, gdy ogień strawił ponad pięć tysięcy hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, niszcząc tereny leśne oraz bagienne łąki.

Ważnym aspektem globalnego ocieplenia widocznym już teraz jest obniżająca się dostępność słodkiej wody. Zmniejsza się liczba opadów, zwiększa się parowanie, a lodowce topnieją, podnosząc poziom mórz.

Wszystkie omówione czynniki prowadzą do osłabienia plonów i zmniejszenia efektywności działalności rolnej. Tym samym, koszt wyprodukowania żywności rośnie, a cena produktu, za który płaci odbiorca końcowy, wzrasta.

Skutki globalnego ocieplenia w Polsce

Zmiany klimatu – co dalej? Prognozy na przyszłość

Prognozy na przyszłość, mówią jasno o tym, w jaki sposób zmiany mogą przełożyć się na gospodarkę. Bardzo prawdopodobne scenariusze pokazują, że będzie to widoczne przede wszystkim w zużyciu energii elektrycznej. W zakresie rolnictwa natomiast bez wątpienia wydłuży się okres wegetacji roślin – od 15 do nawet 30 dni dla wariantu zakładającego wzrost globalnej temperatury o około 2°C. Teoretycznie, jak szacują eksperci, może to wiązać się z większymi plonami, możliwością uprawy nowych odmian roślin. Sytuacja jest natomiast, o tyle skomplikowana, że bardzo dużo zależy też od opadów.

Branżą, która może wyjątkowo ucierpieć z powodu zmian klimatu w przyszłości, jest turystyka. Dochody jej sporej części zależą od opadów śniegu, a mrozu będzie coraz mniej. Z tego powodu o doskonałe warunki do jazdy na nartach czy snowboardzie może być coraz trudniej. A to tylko, nomen omen, wierzchołek góry lodowej.