Krem do rąk z ektoiną

Działa nawilżająco i ochronnie. Receptura kremu została opracowana z myślą o bardzo suchej i delikatnej skórze dłoni.

Kosmetyk
reklama

Stare baterie – dlaczego są niebezpieczne?

Powodem, dla którego zużyte baterie mogą być wyjątkowo szkodliwe dla natury oraz zdrowia ludzi i zwierząt, jest obecność metali ciężkich w ich składzie. Są to m.in. ołów, kadm czy rtęć. Ponadto w bateriach nie brakuje silnie reaktywnych (żrących) substancji, jak lit czy mangan. Ich przedostanie się do środowiska wywołałoby poważne zakłócenia w procesie samooczyszczania wód i gleb, a w rezultacie tego mogłoby dojść do poważnego skażenia wód gruntowych.

Jak nie prośbą to… groźbą. Prawo w tym przypadku stoi po stronie bezpieczeństwa środowiska i za nieodpowiedzialną utylizację baterii można narazić się nie tylko na konsekwencje zdrowotne, ale i grzywnę. Zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666) za wyrzucenie baterii do zwykłego śmietnika (dokładniej „umieszczenie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku”) można zostać ukaranym grzywną (art. 78 rzeczonej Ustawy).

Gdzie wyrzucić baterie? Też popełniasz ten błąd? Zobacz, gdzie wyrzucić zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie – jak z nimi postępować?

Najważniejszą zasadą jest wrzucanie zużytych baterii i akumulatorów jedynie do specjalnych, wyznaczonych do tego pojemników. Warto także pamiętać o odpowiednim zabezpieczenie ich obu biegunów przez np. zaklejenie taśmą klejącą z obydwu stron. Dostęp powietrza w niektórych przypadkach może prowadzić do zwarcia, a zetknięcie się dwóch baterii ze sobą, może skutkować wzrostem temperatury i prowadzić nawet do zapłonu.

Dzięki prawidłowej utylizacji baterii można odzyskać z nich cenne, a zarazem niebezpieczne substancje, np.: aluminium, cynk, kobalt, miedź, lit, nikiel, ołów, mangan, rtęć, mosiądz oraz tworzywa sztuczne. Mogą one zostać ponownie wykorzystane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.


Revibel

Dla osób chcących zadbać o dobrą kondycję włosów, skóry, paznokci. Hydrolizowany kolagen rybi i skoncentrowany zestaw składników aktywnych, witamin, mikroelementów. Po...

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Gdzie wyrzucić zużyte baterie?

Choć baterie i akumulatory stanowią dość powszechne źródła energii, ich nierozsądne użytkowanie i utylizacja może mieć poważne konsekwencje. Ze względu na wykorzystanie w ich produkcji niebezpiecznych substancji, niezwykle ważne jest, by po zużyciu wyrzucać je do specjalnie oznaczonych pojemników. Selektywne zbieranie tego typu odpadów pozwala na recykling, tak, aby w jak najmniejszym stopniu szkodziły one środowisku naturalnemu, ludziom i zwierzętom.

Zużyte baterie zutylizujesz m.in. w:

  • punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • specjalnie oznaczonych pojemnikach na baterie ulokowanych w niektórych instytucjach publicznych,
  • pojemnikach znajdujących się w marketach, które zajmują się sprzedażą baterii.
Zdrowe Rozwiązania
pełne witamin: