Miorestin

Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w redukcji zmęczenia, skraca czas potrzebny na zaśnięcie. Zawiera magnez, L-tryptofan, melatoninę, niacynę (wit. B3), ryboflawi...

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego

Konsekwencji, z jakimi należy liczyć się w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego, w pierwszej kolejności należy poszukiwać w:

 • treści naszej umowy o kredyt, która – zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym – powinna określać skutki niedotrzymania warunków umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany oraz ewentualnych opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu,
 • wewnętrznych regulacjach/procedurach konkretnego banku – ponieważ w każdym banku – z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów prawa – może to wyglądać nieco inaczej.

Generalnie jednak – z zastrzeżeniem powyższych zasad, wynikających z umowy kredytu i wewnętrznych procedur konkretnego banku – w przypadku opóźnienia w spłacie raty kredytu hipotecznego, należy spodziewać się:

 1. W przypadku 1-dniowego opóźnienia w spłacie raty – otrzymania powiadomienia z banku o upływie terminu płatności raty.
 2. W przypadku opóźnienia wynoszącego od kilku do kilkunastu dni – rozpoczęcia przez bank prowadzenia swojej wewnętrznej procedury windykacyjnej lub skierowania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej, a przy tym:
  1. rozpoczęcia naliczania odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytu (które są niezależne od odsetek stanowiących standardowe oprocentowanie kredytu) – w wysokości wynikającej z umowy kredytowej, nie wyższych jednak niż maksymalne odsetki ustawowe (aktualnie: 22,5% w stosunku rocznym). Jeżeli natomiast wysokość odsetek karnych z tytułu opóźnienia w ogóle nie została określona w umowie kredytu – naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej, tj. aktualnie 11,25% w stosunku rocznym.
   Jeżeli zatem bank zacząłby naliczać nam odsetki karne wyższe od maksymalnych odsetek ustawowych, powinniśmy na piśmie odwołać się od takiego działania, powołując się na naruszenie limitu odsetek karnych,
  2. otrzymania od banku/zewnętrznej firmy windykacyjnej monitów upominawczych lub wezwań do zapłaty, za które bank może obciążyć nas opłatami w wysokości wynikającej z tabeli opłat i prowizji, jednak nie wyższymi niż rzeczywisty koszt poniesiony w związku z ich wysyłką przez instytucję. Termin na spłatę zobowiązania wynikający z wezwania do zapłaty powinien być nie krótszy niż 14 dni roboczych. W terminie tym mamy również prawo wystąpić do banku z wnioskiem o tzw. restrukturyzację zadłużenia (o czym powinniśmy zostać poinformowani w wezwaniu).
Zdrowe Rozwiązania
dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego:
 1. W przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 30 dni – otrzymania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem dotyczącym wypowiedzenia umowy kredytu (z którym wiąże się obowiązek spłaty całego kredytu w przeciągu 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni, o ile z umowy kredytu nie wynikają dłuższe terminy) i skierowania sprawy do sądu.
 2. W przypadku opóźnienia wynoszącego 60-90 dni – może dojść do wypowiedzenia przez bank umowy kredytu i skierowania sprawy do sądu (zazwyczaj wyrok obliguje dłużnika do uregulowania zobowiązania oraz dodatkowych kosztów), a następnie egzekucji komorniczej.
  Jeżeli doszłoby do egzekucji komorniczej – w przypadku kredytu hipotecznego w pierwszej kolejności będzie ona oczywiście prowadzona z nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie kredytu, a w dalszej (w razie potrzeby) – z innych składników majątku dłużnika.
Opóźnienie w spłacie kredytu. Jakie grożą nam konsekwencje? Odsetki to nie wszystko

Niezależnie od powyższych działań banku lub (w jego imieniu) zewnętrznej firmy windykacyjnej, mających na celu dochodzenie zaległej należności w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego należy również spodziewać się odnotowania tego faktu w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co z kolei, w przyszłości (zwłaszcza w przypadku regularnego przekraczania terminów płatności rat i zaległości powyżej 30 dni), może skutkować pogorszeniem zdolności kredytowej.

Opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego

W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu gotówkowego należy spodziewać się analogicznych konsekwencji jak w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego, z tym zastrzeżeniem, że na wypadek ewentualnej egzekucji komorniczej bank nie będzie mógł dochodzić swoich roszczeń z zabezpieczenia, jakim jest hipoteka na nieruchomości.

Wiedząc, jakie konsekwencje grożą nam w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, warto również mieć świadomość, co można zrobić, jeżeli do tego opóźnienia rzeczywiście dojdzie. Po więcej informacji na ten temat zapraszam do drugiego artykułu z tego cyklu: Opóźnienie w spłacie kredytu: co robić? Wakacje kredytowe, restrukturyzacja zadłużenia i nie tylko.

Denicit
Denicit

DENICIT to lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania leku DENICIT jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Zawiera cytyzynę, która zwiększa ok. 3-krotnie szansę na rzucenie palenia¹.

¹Hajek P et al.: Efficay of cytisine in helping smokers quit;systematic review and meta-analysis. Thorax, 2013

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea Sp. z o.o. Sp. K.; Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2245)
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1610)
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2324)
 • Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1028).